fbpx

Димитър Веселинов Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300103310
Колегия: София
Адрес: 1202; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Кирил и Методий" 102, ет. 2
Телефон: (088) 7513639
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 10.12.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 26.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 26.11.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.02.2006 г.