Димитър Величков Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600044510
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Н.Гогол" 30
Телефон: (02) 9444764
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.6.1959 г.

Печат   Имейл