Димитър Василев Алабаков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300315710
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Хаджи Димитър 13, вх. А, ет. 1
Телефон: (0899) 705756
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №47 / 23.6.2004 г.

Печат   Имейл