fbpx

Димитър Борисов Заралиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300145110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Св. София” 8, ет. 5, офис 9
Телефон: (0888) 442405
Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 26.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 12.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №21 / 12.5.1999 г.
Наказание: Порицание наложено на 17.08.2010г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 19.01.2011 г. до 19.01.2014 г.
Наказание: Порицание наложено на 21.02.2012г.