Димитър Атанасов Батаклиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400473210
Колегия: София
Адрес: 1505; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Черковна" № 58.
Телефон: (088) 5663828
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 30.9.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 15.9.2009 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 02.12.2009 г.

Печат   Имейл