Димитричка Петкова Савова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500413610
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: София; град: гр. София; бул. "Данаил Николаев" № 20, ет. 1, ап. 1
Телефон: (02) 8462346
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 06.6.2006 г.

Печат   Имейл