Димитрина Иванова Манолова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800036110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Карнеги" 7, ет. 1, ап. 2
Телефон: (02) 9812481
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.9.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 22.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 22.6.1994 г.

Печат   Имейл