Димитрина Георгиева Накова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200290110
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Александър Стамболийски" 47, ет. 4, ап. 12
Телефон: (088) 8517481
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.3.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 26.2.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №58 / 26.2.2003 г.

Печат   Имейл