Димитра-Шона Василева Фотева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900301510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Г. С. Раковски" 127, ет. 4, к-ра 433
Телефон: (02) 9376859
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 11.9.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 19.08.2010 г.

Печат   Имейл