Диана Пламенова Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500287810
Колегия: София
Адрес: 2600; област: Кюстендил; община: Дупница; град: гр. Дупница; ул. "Николаевска" № 17.
Телефон: (089) 8505299
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №86 / 23.6.2004 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 25.01.2007 г.

Печат   Имейл