Диана Захариева Бенгарска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100317110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Лавеле" 32, ет. 3, к-ра 27 Телефон: (02) 9881731
Факс: (02) 9810345

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 16.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 02.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №75 / 02.10.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 29.06.2012 г.

Печат   Имейл