Диана Валентинова Конова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700124110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Иван Вазов" 24-26, ет. 4, ап. 9
Телефон: (02) 9812046
Факс: (02) 9862233
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №35 / 23.6.2004 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 30.11.2010 г.

Печат   Имейл