Деян Огнянов Куюмджиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000363210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 33, Търг. дом, ет. 3, к-ра 340А
Телефон: (02) 9870854
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 20.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 06.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №11 / 06.12.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 12.03.2010 г.

Печат   Имейл