Дечо Димитров Яков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200329510
Колегия: София
Адрес: 1309; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Света Троица" , бл. 300, вх. А, ет. 7, ап. 13
Телефон: (02) 8286621
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 16.7.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 25.4.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №66 / 25.4.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 15.09.2007 г.

Печат   Имейл