Деспина Колева Божкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000013510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Витоша" № 4
Телефон: (02) 9877294
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 08.5.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 24.4.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №17 / 24.4.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 04.08.2008 г.

Печат   Имейл