Десислава Цветанова Въткова -Николова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500318510
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Сребърна" 21
Телефон: (02) 9698006
Факс: (02) 9698051
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 23.6.2004 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 02.11.2009 г.

Печат   Имейл