Десислава Недялкова Димитрова-Йосифова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100483810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. Елемаг, бл. 307, ет. 4, ап. 23 Телефон: (0885) 409186

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.3.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 19.1.2010 г.

Печат   Имейл