Десислава Иванкова Славейкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100242710
Колегия: София
Адрес: 1592; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Дружба", бл. 138, вх. Б, ет. 2, ап. 14
Телефон: (02) 798889
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 17.7.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 03.7.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №16 / 03.7.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.09.2005 г.

Печат   Имейл