Десислава Григорова Георгиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400251110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Асен" 5, ет. 2, к-ра 10
Телефон: (02) 9863928
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.7.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 18.6.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 18.6.1997 г.

Печат   Имейл