Десислава Борисова Кюлеханова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500273210
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Драгалевска" 3, вх. Б, ап. 20
Телефон: (02) 9687982
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 27.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 13.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 13.11.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:chl5 от 10.04.2006 г.

Печат   Имейл