Десислава Бориславова Симеонова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100490110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; бул. "Витоша" №10, ет. 2, ап. 8
Телефон: (02) 9805942
Факс: (02) 9805942, (02) 9891293
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 23.6.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 08.6.2010 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 05.11.2010 г.

Печат   Имейл