fbpx

Денка Ставрева Такучева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100518310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Христо Белчев 44 Телефон: (02) 9863213

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 10.5.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 05.7.1994 г.
Наказание: Порицание наложено на 17.06.2013г.