Денка Маринова Георгиева-Косовска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100065810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Бъкстон", ул. "Симеон Радев", бл. 22, ет. 1, ап. 1 Телефон: (089) 9024330

Статус:
Дата на първоначално вписване: 01.12.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 03.11.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №11 / 03.11.1999 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.02.2014 г.

Печат   Имейл