Деница Пепова Дудевска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800531710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. Г.С.Раковски 81, ет. 3, ап. 7 Телефон: (0884) 500229

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.11.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 15.11.2011 г.

Печат   Имейл