Деница Миленова Цекова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300371210
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Зона Б - 5", бл. 14, вх. А
Телефон: (02) 225848
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 29.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 29.10.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 30.11.2006 г.

Печат   Имейл