Деница Гьончева Гьокова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800058510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Лавеле" 38, ет. 1, ап. 4
Телефон: (02) 9808784
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 21.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 06.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №33 / 06.12.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 15.10.2005 г.

Печат   Имейл