Деница Георгиева Александрова - Митрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900370110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Лавеле" 32, ет. 3, ст. 26.
Телефон: (02) 9819724
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 03.7.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 19.6.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №22 / 19.6.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 14.02.2007 г.

Печат   Имейл