Дениз Баязидов Саидов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800436610
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: София; град: гр. София; ул. "Атанас Дуков" 29
Телефон: (02) 8613700
E-mail: www.wolftheiss.com
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.1.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 15.1.2008 г.

Печат   Имейл