Делчо Григоров Тончев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000213210
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Тунджа" 25
Телефон: (02) 9522498
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 02.11.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 19.10.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №14 / 19.10.1994 г.
Наказание: Порицание наложено на 28.05.2008г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 08.07.2008 г. до 08.07.2010 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 20.03.2009 г. до 20.06.2009 г.

Печат   Имейл