Дафинка Иванова Стойчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100303610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Георги Сава Раковски" № 130, ет. 1, ап. 4.
Телефон: (02) 8157510
Факс: (02) 9816964
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №170 / 23.6.2004 г.

Печат   Имейл