Дарена Николаева Арамова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000037010
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Лозенец; град: гр. София; ул. "Златен рог" № 22, ет. 4, офис. 26
Телефон: (02) 9624018
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.6.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 08.6.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №25 / 08.6.2000 г.

Печат   Имейл