Даниел Стефанов Цветков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000320210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Асен" 2, ет. 1
Телефон: (02) 9813507
Факс: (02) 9813507
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.5.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 06.5.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №21 / 06.5.1998 г.

Печат   Имейл