Даниела Стоянова Митева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100196810
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20
Телефон: (02) 8657154
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 28.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 07.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №64 / 07.4.2004 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 13.12.2006 г.

Печат   Имейл