Даниела Симеонова Петрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700116310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Асен" 1, ет. 4
Телефон: (02) 9803053
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 08.2.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 24.1.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №6 / 24.1.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 31.05.2007 г.

Печат   Имейл