Даниела Николова Хаджийска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400110410
Колегия: София
Адрес: 1505; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Детелин войвода" 22-24 Телефон: (088) 8810832

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 27.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №17 / 27.4.1994 г.

Печат   Имейл