Даниела Иванова Генкова-Аладжова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000188210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Хан Крум" 3А, ап. 2, ет. 1
Телефон: (02) 9818664
Факс: (02) 9818664
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.3.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 09.3.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 09.3.1994 г.

Печат   Имейл