Даниела Димитрова Христова

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1700408610
Колегия: София
Адрес: 1517; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Сухата река", бл. Б, ет. 2, ап. 18
Телефон: (088) 8772754
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 25.11.2003 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 10.02.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл