Даниела Григорова Байданова

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1500354610
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Самуил" 79, ет. 1, ап. 1
Телефон: (02) 9866950
Факс: (02) 9866950
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.12.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 27.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №22 / 27.11.2002 г.

Печат   Имейл