Дамян Стоянов Францов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000040310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33А, ет. 3, к-ра 321
Телефон: (02) 9867032
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 04.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 04.3.1999 г.

Печат   Имейл