Дамян Николов Дамянов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400095110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 2, к-ра 209
Телефон: (088) 8416822
Статус: Отписан Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 16.3.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 04.10.1994 г.
Наказание: Порицание наложено на 15.06.2011г.
Наказание: Глоба, наложенa на 07.10.2011 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 20.12.2011 г. до 20.12.2014 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 17.01.2012 г.

Печат   Имейл