Гюро Милков Гюров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800132710
Колегия: София
Адрес: 1172; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Дианабад", бл. 12, вх. В, ап. 66
Телефон: (02) 620773
Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 08.5.1978 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №1 / 26.1.1978 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №850 / 10.4.1978 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 16.03.2007 г. до 16.06.2007 г.

Печат   Имейл