Гриша Иванов Викьов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100383410
Колегия: София
Адрес: 1421; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Кап. Тодор Ночев" 6
Телефон: (02) 8623012
Факс: (02) 8623012
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.2.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №235 / 26.2.1980 г.

Печат   Имейл