Григор Николов Вълков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500219610
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Дамян Груев" № 20, ет. 4, ап. 9
Телефон: (02) 8526999
Факс: (02) 8524999
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 08.6.1999 г.

Печат   Имейл