Григор Кирилов Ханджиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700108510
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Васил Априлов" 15, вх. 2
Телефон: (02) 9448108
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 06.7.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 22.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 22.6.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 12.01.2011 г.

Печат   Имейл