fbpx

Григор Борисов Нешков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500377410
Колегия: София
Адрес: 1202; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Княгиня Мария Луиза" 40
Телефон: (02) 9818124
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 12.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №20 / 12.5.1999 г.