Гергин Варадинов Роглев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000153010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 3, ст. 345
Телефон: (02) 9898756
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 21.8.1958 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №29 / 19.8.1958 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 22.01.2011 г.

Печат   Имейл