Гергана Траянова Лялева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700250910
Колегия: София
Адрес: 1592; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к "Дружба", бл. 184-партер
Телефон: (02) 9786640
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 27.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 13.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №22 / 13.11.2002 г.

Печат   Имейл