Гергана Любомирова Христова-Аличкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300566510
Колегия: София
Адрес: 1421; област: София; община: Столична; град: гр. София; р - н Лозенец, ул. "Попово" №3, вх. "Б" , ап. 3 Телефон: (02) 9635861

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.5.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 09.4.2013 г.

Печат   Имейл