Георги Цветанов Леков

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1100115510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Славянска" №20, ет. 1, ап. 1.
Телефон: (02) 9881056
Факс: (02) 9871055
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 04.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 04.3.1999 г.

Печат   Имейл