Георги Христов Калинов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400103010
Колегия: София
Адрес: 1421; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Дим. Хаджикоцев" 76
Телефон: (02) 8666046
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 06.7.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 22.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 22.6.1994 г.
Наказание: Порицание наложено на 06.01.2010г.
Наказание: Глоба, наложенa на 27.12.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 21.06.2011 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 26.07.2011 г. до 26.07.2014 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 18.11.2011 г. до 18.02.2012 г.

Печат   Имейл